Nikis 7
7020, Domolaxia, Larnaca, Cyprus.
Helpdesk